Welcome to !

Suceava University
Cisco Academy

 

     Modules
· Home
· Informatii
· Search

     Academia Locala
Curs Demo New!
Inscriere
Curriculum
Regulament
Intrebari frecvente
Success Stories

     Academy awards
10 Years of Service

     Links
NetAcad.com
Cisco.NetAcad.net
NetAcad Advantage
Academy NetSpace

Regulament
REGULAMENT CISCO NETWORK ACADEMY PROGRAM
Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava


1. Folosirea echipamentelor de laborator
Nici un student nu are voie sa foloseascã echipamentele de laborator (rutere, switch-uri, testere, statii de lucru) fãrã aprobarea sau sub supravegherea unui instructor. Nerespectarea acestui lucru atrage exmatricularea studentului respectiv.

2. Lucrul în laborator
În laboratorul CISCO sunt interzise consumul alimentelor, bãuturilor de orice fel si fumatul. Studentii au obligatia de a închide telefoanele mobile pe parcursul orelor de laborator.

3. Folosirea statiilor de lucru
Este absolut interzisã instalarea pe calculatoare de programe care nu folosesc cursului. Numai administratorul laboratorului are voie sa instaleze programe de acest fel. De asemenea, este interzisã folosirea calculatoarelor în alte scopuri decât: urmãrirea materialului de curs, efectuarea laboratoarelor de capitol, examinarea on-line. Citirea postei electronice se face dupã terminarea orelor de curs. Este interzisã navigarea pe alte site-uri decât cele legate strict de materialul de curs. Este interzisã copierea materialului de curs sau de laborator pe dischete sau alte medii de stocare.

4. Desfãsurarea laboratoarelor
Toate laboratoarele practice trebuie efectuate la timp, atunci când sunt prevãzute la capitolele respective, ele fiind desfãsurate câte o singurã datã fiecare pe parcursul unui semestru. Cei care lipsesc la o lucrare practicã vor fi depunctati la evaluarea finalã de semestru. Orarul fiecãrei clase se stabileste de comun acord cu studentii, orice modificare de orar se va anunta prin e-mail cu cel putin o zi înainte.

5. Desfãsurarea examenelor
Toti studentii trebuie sa dea examenele în timpul alocat fiecãrui semestru. Nu sunt permise întârzierile. Cei care din diverse motive nu dau examenele la timp vor fi exmatriculati din clasa respectivã. Este recomandat ca la sfârsitul fiecãrei ore de laborator sã fie dat examenul aferent capitolului respectiv. La examenele intermediare (de capitol) studentii au voie sã foloseascã documentatie (curriculum, notite). La examenul final este INTERZISÃ folosirea oricãrei surse de documentare in orice format (clasic sau electronic). Toate examenele FINALE se desfãsoarã numai în cadrul laboratorului CISCO. Fiecare student va completa cu toatã seriozitatea datele personale din profilul Cisco, ele fiind folosite la tipãrirea certificatelor. Toate examenele sunt INDIVIDUALE.

6. Plata taxei de pregãtire
Plata taxei aferentã fiecãrui semestru se face la înscriere, la una din casieriile universitãtii, copiile dupã chitante si adeverintele de student/elev se depun la secretariat. Numãrul de locuri disponibile din fiecare clasã creatã va fi ocupat în ordinea înscrierii.

IMPORTANT
La 3 examene de capitol cu nota sub 70 de puncte studentul este exmatriculat. Activitatile de laborator nu se tin la distantã, ci numai cu prezentã. Activitãtile practice restante, la care studentul nu a putut fi prezent din motive obiective, vor fi recuperate pana la sfârsitul semestrului, înainte de examenul final. Materialul de curs si îndrumarele de laborator pot fi studiate si din afara laboratorului, pe site-ul Cisco (cisco.netacad.net). În cazul exmatriculãrilor sau nefinalizãrii la timp a examenelor din semestrul respectiv, studentul poate fi reînscris într-o clasa urmãtoare, cu taxa.

Copyright © by Suceava University Cisco Academy Toate drepturile rezervate.

Publicat la: 2003-10-06 (14460 citiri)

[ Go Back ]
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by PHP-Nuke Powered Site
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.09 Seconds